ઉત્પાદન

એચવી સિરામિક કેપેસિટર ડિસ્ક પ્રકાર વિગત સ્પેક

  • Hochvolt Keramikkondensatoren von HVC kompatibel zu Murata
Hochvolt Keramikkondensatoren von HVC kompatibel zu Murata

હોચવોલ્ટ કેરમીકkકondન્ડનેસોરેન વોન એચવીસી કોમ્પેટિબેલ ઝુ મુરાતા

  • વર્ણન : હોચવોલ્ટ કેરમીકkકondન્ડનેસોરેન વોન એચવીસી કોમ્પેટિબેલ ઝુ મુરાતા
  • હવે પૂછપરછ મોકલો

હોચવોલ્ટ કેરમીકkકondન્ડનેસોરેન વોન એચવીસી કોમ્પેટિબેલ ઝુ મુરાતા
Wie mittlerweile allgemein bekannt ist, hat der Hersteller Murat gegen Mitte 2018 die Hochvolt Keramik Scheibenkondensatoren als auch die Doorknob Kondensatoren ersatzlos abgekündigt, um sich auf andere Produktbereicunu fucussie.

બધા મૃત્યુ પામે છે, ડાઇ વોન ડર એબકેન્ડીગુંગ ડર મુરાતા ટાઇપન બેટરોફેન સિન્ડ, હલ્ટ ડર ચાઇનિસર્ હર્સ્ટલર એચવીસી કેપેસિટર મેન્યુફેક્ચરીંગ કું., લિમિટેડ ઇન પોર્ટફોલિયો એ કમ્પોઝિટેન્ટ અલ્ટરનેટીવન બેરિટ્સ, યુએમ ડેન Üબર્ગેંગ ufફ ઇગનેન હ્યુસ્ટલર રિબેન્સ્ટલો ઝુસ્ટીંગ્સ.

એચવીસી ટોપી bereits zahlreiche “સફળતા વાર્તાઓ” ફોર્મ વોન gewonnenen પ્રોજેકટેન gegen વૈશ્વિક führende Anbieter wie Murat, Vishay, AVX und TDK vorzuweisen માં. વિગતો ડેઝુ નેનેન વીર બેઇ ઇન્ટરેસીસ અંકુર યુફ એફ એફ્રેજ.

દાસ ક્લિએન્ટલ, ડાઇ પ્રોડ્યુક્ટે વોન એચવીસી કેપેસિટર મેન્યુફેક્ચરીંગ કું., લિમિટેડને ઇર્ફોલગ્રેઇક ઇન્સસેટ, વેરવેન્ડેટ ડાયસે અનટર એન્ડ ફેમિડેન એપ્લીકેશન: એક્સ-રે, સીટી, એમઆરઆઈ, એનડીટી સોવી પ્લાઝ્મા-, ટેસ્લા-અંડ માર્ક્સ-જનરેટોરેન.

અચ ઇમ મિલિટરીસ્ચેન બેરીચ ટોપી એચવીસી કુંડેન વોર્ઝુવેઇસેન.

 

ફોલિગેન્ડે જનરેલ વોર્ટેઇલ ઝિચનેન એચવીસી કેપેસિટર મેન્યુફેક્ચરિંગ કું. લિમિટેડ

  • એચવીસી લેગટ આઈનેન ફોકસ ufફ ડાઇ એન 4700 કેરામીક, વેલ્ચે સિચ ડર્ચ હો હે સ્પાનંગ્સફ્સ્ટિગકીટ, આઈનેન ગેરીંગેન વર્લુસ્ટેકટર, ગ્ટે પર્ફોમન્સ બેઇ હોહેન સ્કાલ્ફ્રેક્વેનઝેન zeઝિજેનેટ અંડ બે વિશ્ય બીઝડબ્લ્યુ. મુરાતા ડેન બેઝેચિન્ગજેન "ટી 3 એમ" અલ્સ અચૂ - ઝેડએમ "એન્ટ્સપ્રિચ.
  • એચવીસી બાયટેટ ડેન કુંડેન ટેક્નિશે બેરાટંગ ઇન ફોર્મ ફોન એપ્લીકેશન્સઅનસ્ટર્સ્ટüઝંગ બીઝ હિન ઝુર સ્કૂલપ્લાનનેલિસ.
  • અભેંગિગકીટ ડેર વોમ કુંડેન ઇજેસ્ટેલ્ટેન એંફોર્ડરંગેન માં અચૂ બેઇ ગેરીંગન સ્ટüકઝહલેન બાયટેટ એચવીસી કુંડન્સપેઝિફિશે કોન્ડેન્સટોરેન.
  • એચ.વી.સી. બેસ્ટિચટ ડર્ચ સેહર વેટબેવર્બ્સફિહેજ પ્રોડકશનસેટીન. સ્ટાન્ડર્ડિકેલ લિટેજેન બીઇ સીએ. 4 વોચેન પ્રોડક્શન્સિટ, કુંડન્સપેઝિફિશે કોન્ડેન્સટatરેન બેનટિજેન ગેરેડ ઇનીમલ 6 વોચેન.
  • બીએસપીડબલ્યુમાં ડર્ચ ઇન બ્રીટ્સ, ઇન્ટરનેશનલ્સ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન્સનેટવેરવેર મીટ પાર્ટનર. ડ્યુશચલેન્ડ, ફ્રેન્ક્રેઇચ, ઇંગ્લેંડ, યુએસએ, ઇટાલીન, રશલેન્ડ, ઈન્ડિયન, કોરિયા, જાપાન, મલેશિયા અને સિંગાપોર ઇસ્ટ સિચર્ગેસ્ટેલ્ટ, ડસ ડેન કુંડેન લોકેલે એન્સપ્રેચપાર્ટનર ઝૂર વર્ફüગંગ સ્ટીન અંડ કુંડેનનફોર્ડરંગેન વાઈ ઝમ બેઇસ્પીલ લોગિસ્ટીકzઝેપ્ટે યુમજેસેટઝેટ.

બેઇ વેઈટ્રેન ફ્રેજેન કોન્ટાકટિરેન સીઇ અન અનટ બીટ એલ્સ ડ્યુશચેન પાર્ટનર વોન એચવીસી અનટર ડેન બેકન્ટેન કોન્ટાકટડેટને.

અનટેન્સિએન્ડ ફોલ્ગટ ઇને ufફલિસ્ટંગ વોન એબીજેકüન્ડિગ્ટેન આર્ટીકેલ વોન મુરાતા, ઝુ ડેનેન એચવીસી કેપેસિટર મેન્યુફેક્ચરીંગ કું., લિમિટેડ ગ્રુન્ડ્સટ્ઝ્લિચ ternલ્ટરનાટીવ offerફરરેન કેન.

બ્લેન્ડી માટે કોન્ડેન્સેટર:

DHR4E4A102K2BB----HVC item:HVC-10KV-DL15-F10-102K (10KV 102 N4700)

DHR4E4C102K2FB----HVC item:HVC-15KV-DL18-F12.5-102K (15KV 102 N4700)

DHRB34A102M2BB----HVC item:HVC-10KV-DP15-F10-102K (10K 102 Y5P)

DHRB34C102M2FB----HVC item:HVC-15KV-DP18-F12.5-102K (15KV 102 Y5P)

DHRB34B102K2BB----HVC item:HVC-12KV-DL16-F9.5-102K (12KV 102 N4700)

DHR4E4B101K2BB----HVC item:HVC-15KV-DL07-F9.5-101K (15KV 101 N4700)

DHRB34C471M3FB----HVC item:HVC-15KV-DP13-F9.5-471K (15KV 471 Y5P)

DHRB34C101M2BB----HVC item:HVC-15KV-DP07-F9.5-101K (15KV 101 Y5P)

DHR4E4B471K2BB----HVC item:HVC-12KV-DL14-F9.5-471K (12KV 471 N4700)

DHR4E4C221K2BB----HVC item:HVC-15KV-DL11-F9.5-221K (15KV 221 N4700)

DHR4E4C471K2BB----HVC item:HVC-15KV-DL14-F9.5-471K (15KV 471 N4700)


કોન્ડેન્સેટર મીટ બોલ્ઝન:

DHS4E4G441KH2B----HVC item:HVCT8G-40KV-DL30-441K

DHS4E4G701KL2B----HVC item:HVCT8G-40KV-DL45-701K

DHS4E4C192KL2B----HVC item:HVCT8G-20KV-DL38-192K

DHS4E4F272KT2B----HVC item:HVCT8G-30KV-DL60-272K

DHS4E4F941MLXB----HVC item:HVCT8G-30KV-DL38-941K

DHS4E4G202KT2B----HVC item:HVCT8G-40KV-DL60-202K

DHSF44D482ZT2B----HVC item:HVCT8G-20KV-E60-482K

DHSF44G571ZHXB----HVC item:HVCT8G-40KV-D30-571K

DHS4E4G701KL2B----HVC item:HVCT8G-40KV-DL38-701K 

DHSF44G272ZTXB----HVC item:HVCT8G-40KV-E60-272K


 

DHR4E4A102K2BB DHRB34A471K2BB DHRB5AD151M1CB DHSF44G192ZRXB  
DHR4E4C102K2FB DHRB34A471K2BBB01 DHRB5AD221M1CB DHSF44G341ZDXB  
DHRB34A102M2BB DHRB34A471K2BBB04 DHRB5AD221M1KBC06 DHSF44G571ZHXB  
DHRB34A151M2BB DHRB34A471K2BBD07 DHRB5AD221M3ABC01 DHS4E4F172KPZB  
DHRB34A681M2BB DHRB34A471K6BB DHRB5AD221M3ABC06 DHS4E4A122KH2B  
DHRB34C102M2FB DHRB34A471M1CB DHRB5AD331M1CB DHS4E4A282KL2B  
DHS4E4C192KL2B DHRB34A471M1CBA13 DHRB5AD331M1KBD01 DHS4E4C192KL2B  
DHS4E4G202KTZB DHRB34A471M2BB DHRB5AD471M1CB DHS4E4C342KR2B  
DHS4E4G441KH2B DHRB34A471M2BBB03 DHRB5AD471M1CBA31 DHS4E4C342KR2B  
DHS4E4G701KL2B DHRB34A471M6BB DHRB5AD681M1CB DHS4E4D142MLLB  
DHR1X4B220K1CB DHRB34A501K2BB DHRB5AD681M5CBA31 DHS4E4D142MLLB  
DHR1X4B220K2JB DHRB34A680K1AB DHRC54C222K2FBB07 DHS4E4D252KR2B  
DHR1X4C390K1FB DHRB34A680K1CB DHRC54C262K2FBB07 DHS4E4J202KTZB  
DHR1X4C390KF1B DHRB34A681K2BB DHRE4AD102Z4QB DHS4E4J202KTZB  
DHR1X4D100K1EB DHRB34A681K2BBB04 DHRE4AD152Z4QB DHSF44G181ZCXB  
DHR1X4D200K1HB DHRB34A681M1CB DHRE4AD222M4QB DHSF44G181ZCXB  
DHR1X4D200K1HBC01 DHRB34A681M2BB DHRE4AD222Z4QB DHS4E4G202KTZB  
DHR1XJ3100F1FB DHRB34A681M2BBB03 DHRE4AD471Z4QB DHS4E4F172KR2B  
DHR1XJ3220K1FB DHRB34B101K1CB DHRE4AD681Z4QB DHS4E4G301MHXB  
DHR1XTA200K2HB DHRB34B101K1CBA41 DHRR3AQ171K1CB DHSF44G341ZDXB  
DHR3E4B301M1CB DHRB34B101K1NBA31 DHRR3AQ171KC1B DHS4E4H172KTZB  
DHR3E4C471MC1BA31 DHRB34B101K2BB DHSF44G272ZTXB DHS4E4H561KLZB  
DHR3U4D100K4BB DHRB34B101K2BBD06 DHS4E4D402MTXB DHSF44G571ZHXBC01  
DHR3U4D101K4BB DHRB34B101K2BBD07 DHS4E4G202MTXB DHS4E4G302KTZB  
DHR4E3J222K1AB DHRB34B101M1CB DHSF44F182ZNXB DHS4E4A802KTZB  
DHR4E4A101K2BB DHRB34B101M1NB DHSF44F252ZRXB DHS4E4C192KLZB  
DHR4E4A101K2BBA32 DHRB34B101M1NBA31 DHSF44F362ZT2B DHS4E4A123KT2B  
DHR4E4A101K2BBA33 DHRB34B101M2BB DHSF44G272ZT2B DHS4E4G302KTZB  
DHR4E4A101M1PB DHRB34B101M2BBD07 DHS4E4D252MRXB DHSF44G571ZHXBC01  
DHR4E4A102K2BB DHRB34B101MA8B DHS4E4D281MCXB DHS4E4A123KTZB  
DHR4E4A102K2HB DHRB34B101MA8BC01 DHS4E4A122KH2B DHS4E4A123KTZBF43  
DHR4E4A102M1FB DHRB34B102K1FBA31 DHS4E4A282KL2B DHS4E4A282KLZB  
DHR4E4A102M1FBA01 DHRB34B102K2BB DHS4E4A502KR2B DHS1X4F500KH2B  
DHR4E4A102M1FBC02 DHRB34B102K2BBD07 DHS4E4A502MRXB DHS4E4F941KL2B  
DHR4E4A102M1JB DHRB34B102K6BB DHS4E4F191KC2B DHSF44F461ZD2B  
DHR4E4A151K2BB DHRB34B102M2BB DHS4E4D402KT2B DHSF44D601ZD2B  
DHR4E4A221K2BB DHRB34B102M6BB DHS4E4G202KTZB DHSF44F461ZD2B  
DHR4E4A221K2BBA34 DHRB34B122K2FB DHKA3D4251KM4B DHS1X4F150KC2B  
DHR4E4A221M1CB DHRB34B122M2FB DHS4E4D881KH2B DHS1X4F150KC2B  
DHR4E4A221M1CBA01 DHRB34B151K2BB DHS4E4G441KH2B DHS4E4C371KC2B  
DHR4E4A331K2BB DHRB34B151M2BB DHS4E4H102KPZB DHS4E4F272KTZB  
DHR4E4A331M1CB DHRB34B221K2BB DHS4E4F191KC2B DHS4E4F272KTZB  
DHR4E4A471K2BB DHRB34B221K2BBD06 DHS4E4G141KC2B DHSF44D482ZT2B  
DHR4E4A471M1CB DHRB34B221K2BBD07 DHS4E4A502KR2B DHSF44F182ZN2B  
DHR4E4A471M1CBA01 DHRB34B221K3AB DHS4E4A502MRXB DHSF44F362ZT2B  
DHR4E4A681K2BB DHRB34B221K3ABC01 DHS4E4A561KC2B DHSF44G341ZD2B  
DHR4E4A681M1CB DHRB34B221M2BB DHS4E4D252MRXB DHS4E4C112KH2B  
DHR4E4B101K2BB DHRB34B221M2BBD07 DHS4E4D402MTXB DHS4E4H172KTZB  
DHR4E4B102K2BB DHRB34B221M3AB DHS4E4G132MRXB DHSF44F182ZN2B  
DHR4E4B151K2BB DHRB34B221M3ABC01 DHS4E4G202KT2B DHK3VA4102KM8B  
DHR4E4B151K2BBB02 DHRB34B331K2BB DHS4E4G141KC2B DHSF44D332ZR2B  
DHR4E4B151K5BBB02 DHRB34B331K2BBD06 DHS4E4G441KH2B DHS4E4F172MRXB  
DHR4E4B151M1CB DHRB34B331K2BBD07 DHK4EK3102MM1B DHS4E4F941KL2B  
DHR4E4B151M5CBA31 DHRB34B331M2BB DHS1X4F200KD2B DHS4E4C532KT2B  
DHR4E4B221K2BB DHRB34B331M2BBD06 DHS4E4G701MLXB DHSF44D332ZRXB  
DHR4E4B331K2BB DHRB34B331M2BBD07 DHS4E4C532MTXB DHS4E4C112KH2B  
DHR4E4B331K2BBB02 DHRB34B471K2BB DHSF44G272ZTXB DHK5CB4200JNJBD10  
DHR4E4B371MVCBA31 DHRB34B471K2BBD07 DHS4E4H172KTXB DHK5CB4200JNJB  
DHR4E4B471K2BB DHRB34B471K6BB DHSF44D102ZH2B DHKC5A4202XRJBB08  
DHR4E4B471MUCBA31 DHRB34B471M2BB DHKA3D4251KM4B DHKC5A4202XRJBD09  
DHR4E4B681K2BB DHRB34B471M2BBB02 DHS4E4C112MHXB DHB4ED4172KT2BF77  
DHR4E4C101K2BB DHRB34B471M6BB DHS4E4C112MHXB DHB4EE4561KJHB  
DHR4E4C101M1FB DHRB34B500M1FB DHS4E4G202MTXB DHB4EBF501KJHB  
DHR4E4C101M1FBC02 DHRB34B681K2BB DHS4E4C192KL2B DHB4ED4172KT2B  
DHR4E4C102K2FB DHRB34B681M2BB DHS4E4A802KT2B DHB4EE4911KMRB  
DHR4E4C102K2JB DHRB34B751K1CBA31 DHS4E4A802KT2B DNRY2E2501ZHBB  
DHR4E4C102KF1B DHRB34C101K1FB DHS4E4G701KL2B DHS4E4D281KC2B  
DHR4E4C151K2BB DHRB34C101K2BB DHS4E4G701KL2B DHSF44D332ZRXB  
DHR4E4C151M1FB DHRB34C101K2BBD07 DHS4E4A122MHXB DHB4ED4182KT2B  
DHR4E4C151M1FBC02 DHRB34C101M1FB DHS4E4A122MHXB DHB4EE4911KM4B  
DHR4E4C221K2BB DHRB34C101M2BB DHS4E4A282MLXB DHS4E4G101MCXB  
DHR4E4C221K2BBB02 DHRB34C101MF3B DHS4E4A282MLXB DHSF44F252ZR2B  
DHR4E4C221KVBBB02 DHRB34C101MPBB DHS4E4A561KC2B DHSF44F252ZR2B  
DHR4E4C221M1CBA31 DHRB34C102K1FB DHS4E4A561MCXB DHSF44F781ZH2B  
DHR4E4C221M1FB DHRB34C102K2FB DHS4E4A802MTXB DHSF44G192ZR2B  
DHR4E4C221M1FBC02 DHRB34C102M1JB DHS4E4A802MTXB DHSF44G132ZN2B  
DHR4E4C221MVCBA31 DHRB34C102M2FB DHS4E4C532MTXB DHSF44G132ZNXB  
DHR4E4C331K2BB DHRB34C102M2FBB05 DHS4E4D142KL2B DHSF44D242ZN2B  
DHR4E4C331M1FB DHRB34C102M2FBC01 DHS4E4D142MLXB DHSF44D242ZN2B  
DHR4E4C331M1FBC02 DHRB34C102M4FB DHS4E4D142MLXB DHSF44D601ZDXB  
DHR4E4C390M1FBC01 DHRB34C102MF1B DHS4E4D252KR2B DHSF44D601ZDXB  
DHR4E4C391M1FB DHRB34C102X2FBB06 DHS4E4D281KC2B DHS4E4H102KPZB  
DHR4E4C391MVCBA31 DHRB34C122K2FB DHS4E4D281MCXB DHS4E4H142KPZB  
DHR4E4C471K2BB DHRB34C122M2FB DHS4E4D881KH2B DHS4E4H561KLZB  
DHR4E4C471M1FB DHRB34C151K2BB DHS4E4D881MHXB DHS4E4H391KHWBA09  
DHR4E4C471M1FBC02 DHRB34C151M1FB DHS4E4D881MHXB DHK3VA4501KH8B  
DHR4E4C511M1FB DHRB34C151M2BB DHS4E4G441MHXB DHK3VA4102KM8B  
DHR4E4C511MF1B DHRB34C221K1GBD03 DHSF44D102ZH2B DHK4EAW751KMRB  
DHR4E4C680K1FB DHRB34C221K2BB DHS4E4C192MLXB DHK4EAW751KMRB  
DHR4E4C681J2BB DHRB34C221M1EB DHS4E4H242KTZB DHCB34J441MFNB  
DHR4E4C681J2BBC11 DHRB34C221M1FB DHSF44G132ZNXB DHCB34J441MFNBD06  
DHR4E4C681K1FBC01 DHRB34C221M2BB DHSF44G341ZD2B DHK3VA4101KB8B  
DHR4E4C681K2BB DHRB34C271K1FB DHS4E4D402KT2B DHK3VD4151KH6B  
DHR4E4C681M1FB DHRB34C331K2BB DHS4E4F272KT2B DHKB5AR501KE6B  
DHR4E4C681M1FBC02 DHRB34C331M1EB DHS4E4G132KR2B DHS4E4G301KH2B  
DHR4E4C751M1FB DHRB34C331M1FB DHS4E4C371KC2B DHKB3A4501KHQB  
DHR4E4C751M1FBA31 DHRB34C331M1FBA13 DHS4E4D132KH7BC02 DHK4EK3102MM1B  
DHR4E4C751M1FBC01 DHRB34C331M2BB DHS4E4D132KH7BC02 DHB4ED4401KHRB  
DHR4E4C751M1FBC09 DHRB34C331M3DB DHS4E4G202KT2B DHB4ED4401KHRBA08  
DHR4E4C751MF1BD02 DHRB34C331M3DBA15 DHK4ED4911JMRBB07 DHK3VA4501KH8B  
DHR4E4C751MFWBD02 DHRB34C331M3EBA15 DHK4ED4911KMRBB07 DHKB5AU501KD1B  
DHR4E4C820M1CB DHRB34C471K2BB DHS4E4F591KH2B DHKB5AU501KD1B  
DHR4E4C820M1FB DHRB34C471M1FBB05 DHS4E4G132KR2B DHS4E4G101KC2B  
DHR4E4C820M1FBC02 DHRB34C471M2BB DHSF44F781ZH2B DHS4E4G201KH2B  
DHR4E4C911K3JBD02 DHRB34C471M3EB DHB4EE4911KMRB DHS4E4G201KH2B  
DHR4E4D101K4BB DHRB34C471M3FB DHK4EAW911KMRB DHK3VD4151JH6B  
DHR4E4D221K4BB DHRB34C471M3FBC01 DHS4E4G441KHWB DHK3VD4251KH4B  
DHR4EAB531MWFBA31 DHRB34C471M9FB DHKC5A4262KTJBC04 DHKA3AS251JJ3B  
DHR4EAR820K1FB DHRB34C471MF1B DHKC5A4262KTZBC04 DHK3VAS251KJ8B  
DHR4EJ3331K1FB DHRB34C511K1FB DHKE5A4422MTJBD12 DHS4E4D602KTZB  
DHR4K4C171J1FB DHRB34C561M1FB DHKE5A4422MTJBB10 DHK4EB4151MC6B  
DHR4K4C221K1FB DHRB34C681K2BB DHS4E4C192MLXB DHK4EA4122MM1B  
DHR4K4C331K1FB DHRB34C681M2BB DHS4E4C371MCXB DHK4EA4122MM1B  
DHR4K4C391K1FBA11 DHRB34C681M3FB DHS4E4D142KL2B DHK4EB4151MC6B  
DHR4K4C391KF1BA11 DHRB34C681MF1B DHS4E4D402KTTB DHS4E4D602KTZB  
DHR4R4B102M1FBA31 DHRB34D471K1JB DHS4E4F191MCXB DHKB5AS251KE6B  
DHRB34A101K1AB DHRB3AB820K3DBD05 DHS4E4F401MHXB DHKB3A4501KHQB  
DHRB34A101K2BB DHRB44B102M1JBC03 DHS4E4F591KH2B DHK3VA4331KH6B  
DHRB34A101K2BBB04 DHRB54A101M1CB DHS4E4F591MHXB DHK3VD4151KH6B  
DHRB34A101K2BBD07 DHRB54A102M1FB DHS4E4G132MRXB DHKB5AS251KE6B  
DHRB34A101KTKT DHRB54A102M1JBC04 DHS4E4G441MHXB DHS4E4H242KTZB  
DHRB34A101M1CB DHRB54A102MF1B DHS4E4G701MLXB DHS4E4G102KN2B  
DHRB34A101M1CBA41 DHRB54A102MZFB DHSF44D242ZNXB DHS4E4G102KN2B  
DHRB34A101M2BB DHRB54A151M1CB DHSF44D351ZCXB DHKB5AR501KE6B  
DHRB34A101M2BBA31 DHRB54A221M1CB DHSF44D482ZTXB DHK3VAS251KJ8B  
DHRB34A101M2BBB03 DHRB54A331M1CB DHSF44F362ZTXB DHK3VAS251KJ8BA07  
DHRB34A101M2CB DHRB54A470M1CB DHSF44F461ZDXB DHK3VAS251KJ8BA07  
DHRB34A101M2LBA31 DHRB54A471M1CB DHSF44F781ZHXB DHK3VD4251KH4B  
DHRB34A101MTKT DHRB54A560M1CB DHS4E4F272MTXB DHK4EK3601KH1B  
DHRB34A101PA8B DHRB54A680M1CB DHS4E4F941MLXB DHK4EK3601KH1B  
DHRB34A101PA8BC01 DHRB54A681M1CB DHS4E4G141MCXB DHKB5AS251KE6B  
DHRB34A102K2BB DHRB54A750M1CB DHSF44D102ZHXB DHCB34J441MFNB  
DHRB34A102K2BBB04 DHRB54A751K1JBC04 DHSF44F252ZRXB DHB2CAS530JLZB  
DHRB34A102K2HB DHRB54A751M1JBC04 DHSF44G192ZRXB DHK3VD4151JH6B  
DHRB34A102KUBBA31 DHRB54A820M1CB DHB4ED4401KHRB DHKA3AS251JJ3BB04  
DHRB34A102KUBBD07 DHRB54B101K1JB DHS4E4F172KPZB DHKA3AS251JJ3BB04  
DHRB34A102M1FB DHRB54B101K3AB DHS4E4F191MCXB DHKA3AS251JJ3B  
DHRB34A102M2BB DHRB54B101KA3B DHS4E4F591MHXB DHK3VA4101KB8BD04  
DHRB34A102M2BBB03 DHRB54B101KA3BA12 DHS4E4G141MCXB DHKB5AS251RE6BB06  
DHRB34A102M2HB DHRB54B101KZJB DHSF44D102ZHXB DHN1X4F200KANB  
DHRB34A102MF1B DHRB54B102M1JBD04 DHSF44D351ZCXB DHK3VD4151KHQB  
DHRB34A122K2FB DHRB54B102M4JBC08 DHSF44F182ZNXB DHSF44F332ZSXB  
DHRB34A122M2FB DHRB54B501M1QBD04 DHSF44F461ZDXB DHB4EC4911KM4B  
DHRB34A151K2BB DHRB54B501MC1BC04 DHS4E4D142KLVB DHB4EC4911KM4B  
DHRB34A151K2BBB04 DHRB54B750M1CB DHS4E4F591KHWB DHS4E4G301KH2B  
DHRB34A151M1CB DHRB54B751M1JBC04 DHS4E4G441KHWBA03 DHS4E4A123KT2B  
DHRB34A151M1FB DHRB54C101K1FB DHS4E4H391KHWBA03 DHB4ED4401KHRB  
DHRB34A151M1NBD02 DHRB54C101M1FB DHS4E4D142KLVB DHSF44C471ZCXB  
DHRB34A151M2BB DHRB54C101M3DB DHS4E4F591KHWB DHK4EAW161KD2B  
DHRB34A151M2BBB03 DHRB54C101M3DBC01 DHS4E4G441KHWBA03 DHK4EAW161KD2B  
DHRB34A221K1CB DHRB54C102K1FB DHS4E4H391KHWBA03 DHK4EAW911KMRB  
DHRB34A221K2BB DHRB54C102M1FB DHSF44G272ZT2B DHS4E4C192KLZB  
DHRB34A221K2BBB04 DHRB54C102M1JBA11 DHK3VA4101KB8B DHK3VAS131KD2B  
DHRB34A221K6BB DHRB54C102M1JBA14 DHS4E4C532KT2B DHB4ED4401KHRBA01  
DHRB34A221KPBB DHRB54C102M1JBC04 DHS4E4D402KTZB DHKB5AU501KDSB  
DHRB34A221KQBB DHRB54C102M6FBA31 DHS4E4D402KTZB DHKB5AV391KKRB  
DHRB34A221M1CB DHRB54C102MF1B DHS4E4F172KR2B DHKB5J3231KDSB  
DHRB34A221M1JB DHRB54C102MF7B DHS4E4F172MRXB DHSF44F182ZN2BB02  
DHRB34A221M1KB DHRB54C151M1FB DHS4E4F272KT2B DHSF44F182ZN2BB02  
DHRB34A221M1NB DHRB54C221M1FB DHS4E4F272MTXB DHB4ED4401KHRBA01  
DHRB34A221M1NBA31 DHRB54C331M1FB DHS4E4F401MHXB DHKB5AU501KDSB  
DHRB34A221M2BB DHRB54C471M1FB DHS4E4F941MLXB DHKB5J3231KDSB  
DHRB34A221M2BBA31 DHRB54C501M1JBB05 DHS4E4G301MHXB DHKB5AV391KKRB  
DHRB34A221M2BBB03 DHRB54C681M1FB DHSF44D242ZNXB DHK1XAS8R2FD2B  
DHRB34A221M6BB DHRB54C751M1FBC01 DHSF44D332ZR2B DHK1XAS8R2FD2B  
DHRB34A251M2BB DHRB54C751M1JBC01 DHSF44D482ZT2B DHK3VAS131KD2B  
DHRB34A331K2BB DHRB54C820M1FB DHSF44D482ZTXB DHB2CAS500XLZBD07  
DHRB34A331K2BBB04 DHRB5AA501M1FB DHSF44D601ZD2B DHB2CE4530JPKB  
DHRB34A331M1CB DHRB5AB102M1JB DHSF44F122ZLXB DHKB3A4251KH4B  
DHRB34A331M1QBC07 DHRB5AD101M1CB DHSF44F362ZTXB DHKB3D4251KD4BC05  
DHRB34A331M2BB DHRB5AD101M3ABC01 DHSF44F781ZHXB DHKB3D4251KH4BC05  
DHRB34A331M2BBB03 DHRB5AD102M1CB DHSF44G132ZN2B DHSF44G571ZH2B  
DHRB34A431M1CB DHRB5AD102M1CBA01 DHSF44G192ZR2B

શ્રેણીઓ

અમારો સંપર્ક કરો

સંપર્ક: સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ

ફોન: + 86 13689553728

ફોન: + 86-755-61167757

ઇમેઇલ: [ઇમેઇલ સુરક્ષિત]

ઉમેરો: 9 બી 2, ટિયાનક્સઆંગ બિલ્ડિંગ, ટિયાનન સાયબર પાર્ક, ફુટીઆન, શેન્ઝેન, પીઆર સી